CAZARI TURISTICE

OBIECTIVE TURISTICE

INFO UTILE

TransportManastirea Aninoasa

M?n?stirea Aninoasa

 

Este a?ezat? în sud-estul satului, pe o teras? din stânga Bratiei, la altitudinea de 460 m, lâng? Ocolul Silvic Aninoasa. Preotul Ioan R?u?escu ne-a l?sat o valoroas? monografie a acestui pre?ios ansamblu arhitectonic de tradi?ie brâncoveneasc?.
A fost zidit? ?i înzestrat? cu mo?ii de marele clucer Tudoran Vl?descu în 1677. Înaintea acestei bisericii, în Aninoasa se afla o bisericu??, dup? cum relateaz? mitropolitul Neofit al Ungro--Vlahiei, care a vizitat m?n?stirile muscelene în 1746; ea fusese zidit? de Tudoran Anino?anu vel clucer, "care pe urm? s-au c?lug?rit".


....... Pisania,  s?pat? în piatr?, deasupra u?ii de la intrare, are urm?torul cuprins: "Cu vrerea Tat?lui ?i Fiului ?i cu s?vâr?irea Sfântului Duh, zidutu-se-au aceast? sfânt? biseric? den temelia cu îndemnarea cinstitului marelui arhiereu p?rintele nostru sfântul Nicolae cutotvore?, ca s? fie biseric? de mir, dentru osteneala robului lui Dumnezeu Tudoran biv vel Clucer i Jupanita ego Alexandra. Iar când au fost la sfâr?itul sfintei biserici, desp?r?indu-l Dumnezeu de so?ie de s-au prist?vit, primit-au cinul îngeresc de s-au c?lug?rit ?i-i fu numele Teodosie monah. ?i au numit sfânta biseric? s? fie m?n?stire de ob?te de c?lug?ri, în zilele luminatului Domn Io Duca Voievod. M-?a Septevrie din 20 leat 7186 (= 1677). Pis popa Stan ot B?je?ti"


Recomanda si prietenilor Distribuie pe facebook