CAZARI TURISTICE

OBIECTIVE TURISTICE

INFO UTILE

TransportAgentii turistice


OK Travel ( Bucuresti )


Date contact:

Telefon: 0213102390
Fax: 0213144486
Email: office@oktravel.ro
Pagina WEB: www.oktravel.ro


Descriere agentie:
OK Travel oferã clienþilor sãi un echilibru unic între serviciile de înaltã clasã ºi controlul strict al costurilor. Mai presus de toate, oferim cunoºtinþele ºi experienþa relevantã a specialiºtilor noºtri, împreunã cu cele mai moderne metode de lucru.

La OK Travel întelegem ºi recunoaºtem nevoia clienþilor noºtri pentru înalte standarde ale serviciilor.
Vã oferim programe complete ºi detaliate, ce includ toate aspectele legate de:
analiza, proiectarea evenimentului ºi realizarea agendei
selecþia locaþiei ºi rezervãri -servicii hoteliere ºi de masã
închirieri sãli de conferinþã
realizarea ºi distribuirea de broºuri ºi de materiale promoþionale
servicii de catering
închirieri echipamente de prezentare, comunicaþii ºi didactice
intermediere pentru servicii de traslaþie ºi traducere
echipa de lucru care asistã non-stop evenimentul
dineuri ºi mese festive
excursii
programe speciale
aranjamente de transport a delegaþilor

Soluþii de transport:
închirieri de avioane sau elicoptere, în varianta VIP sau standard
închirieri de maºini sau autocareOferte speciale afisate

NU EXISTA OFERTE ACTIVE