CAZARI TURISTICE

OBIECTIVE TURISTICE

INFO UTILE

TransportAlba Localitatea: Alba Iulia
Hotel Hermes
Adresa: HOTEL HERMES, Alba, Alba Iulia, Romania - Str. Toporasilor nr. 20
Telefon si fax:
DESCRIERE


? Prin amplasarea sa Hotel Hermes imbina intr-un mod util ?i comod necesitatea unui confort ridicat cu dinamismul oferit de zona specific? unui mic centru comercial. Nimic din toate acestea nu scade ?ns? din oferta spa?iului ambiental interior care reprezint? practic re?eta complet? pentru odihn?, organizarea unor ?nt?lniri de afaceri sau alte evenimente reu?ite.

? Infiin?at? ?n 1991 societatea care gestioneaz? ?i administreaza Hotel Hermes se confund? practic cu istoria post-decembrista a jude?ului Alba, oferind astfel siguran?a ?i garan?ia unui profesionalism de necontestat. Nici cea mai mic? parte din eforturile noastre nu a fost ?i nu va fi precupe?it? pentru a ne mul?umi clien?ii.


Camere

? De la ?mbinarea pl?cut? ?i perfect? a modernului cu luxul ?i lini?tea interiorului ?i p?n? la o contopire a culorilor pl?cute ?i lini?titoare, Hotel Hermes v? pune la dispozi?ie 40 de locuri de cazare ?n camere single, double ?i apartamente. Camerele dispun de toate dot?rile necesare turistului sau omului de afaceri, care alege oferta noastr?. De la banala conectare la televiziunea prin cablu, telefon cu serviciu na?ional ?i interna?ional, minibar, grupuri sanitare proprii utilate la un standard de calitate superior si p?n? la conexiunea la Internet, toate dotarile stau oric?nd la dispozi?ia clien?ilor.


Restaurant

? Placerea vie?ii ?i a oric?rei clipe de relaxare nu poate fi ?mplinit? dec?t prin perfec?iunea gustului. Tradi?ia fiec?rui popor ?i a fic?rei zone, se transmite cel mai bine turistului prin ospitalitatea exprimat? printr-o mas? ?mbel?ugat?. Am combinat pentru clien?ii no?trii perfec?iunea meseriei de buc?tar cu specificul culinar ?i bucuria de culoare, imagine ?i gust ?n care se realizeaz? servirea.

? Pentru ca toate acestea s? fie ?mpart??ite clien?ilor no?trii c?t mai complet am pus la dispozi?ie un restaurant cu bar ?i 180 de locuri.


PRETURI
Nespecificat

Mesaje si opinii


Nu exista mesaje