CAZARI TURISTICE

OBIECTIVE TURISTICE

INFO UTILE

TransportParcul National Buila-Vanturarita        

 

ASEZARE:
Parcul National Buila-Vanturarita este cel mai mic parc national din Romania, cu o suprafata de 4186 ha, fiind situat in judetul Valcea, in sudul Muntilor Capatanii, pe teritoriul localitatilor Costesti, Barbatesti si Baile Olanesti.

 
 
 

ACCES:
Parcul National Buila-Vanturarita are 6 puncte de intrare:

·       
3 in Comuna Costesti, unul pe Valea Bistrita si doua pe Valea Costesti: Bistrita, Pietreni-Prislop si Pietreni-Valea Morii;

 

·        1 in Comuna Barbatesti pe Valea Otasaului;

 

·        1 in Satul Cheia pe Valea Cheia;

 

·        1 in Orasul Baile Olanesti pe Valea Olanesti.
Accesul se poate face fie pe drumul national 67 Rm. Valcea-Targu Jiu, fie pe drumul judetean Rm. Valcea-Baile Olanesti.


Alegand prima varianta se poate ajunge in parc astfel:

 

·        30 Km pana in Barbatesti (sat Barzesti), apoi inspre nord pe Valea Otasaului, 5 km pe drum asfaltat, inca 3 km pe drum forestier, pana la capatul drumului, de unde pe poteca, intr-o ora, se ajunge la Schitul Patrunsa;

 

·        38 km pana la Costesti, apoi inspre nord, se poate ajunge fie in Satul Bistrita (7 km pe drum asfaltat), fie in Satul Pietreni (5 km drum asfaltat si 2 km drum pietruit).
Alegand soseaua spre Baile Olanesti, dupa 15 km se pot alege doua variante:

 

·        pe Valea Olanesti, 6 km pana in statiune si 14 km pe drum forestier pana in Cheile Olanesti, trecand pe la cantonul silvic Manzu (7 km);

 

·        pe Valea Cheia, 7 km pana in Valea Cheii pe sosea asfaltata, apoi pe drum forestier. Dupa ce se trece de Schitul Iezer (3 km), se poate ajunge fie la Schitul Pahomie (8 km), fie la cantonul silvic Cheia (9 km).

 
 

DESCRIERE:
Parcul National Buila Vanturarita
este administrat de catre Asociatia Kogayon. Parcul cuprinde creasta calcaroasa liniara a Masivului Buila Vanturarita, cu o lungime de cca 14 km, de la vest de Cheile Bistritei valcene, pana la est de Cheile Olanesti (Folea), creasta dominata de cele doua varfuri care dau numele masivului: Varful Buila (1.849 m) si Varful Vanturarita Mare (1.885 m).
Suprafata parcului este de aproximativ 4500 ha, si se intinde intre raurile Bistrita si Olanesti. Datorita frumusetilor sale masivul Buila Vanturarita mai este supranumit si „Piatra Craiului din Oltenia”. In zona impadurita a parcului se intalnesc specii de plante specifice atat zonelor cu clima calda, mediteraneana cat si specii relicte, glaciare. Din punct de vedere al faunei, in suprafata parcului au fost identificate in jur de 24 specii protejate: capra neagra, urs, ras, lup, cerb, jder de padure, jder de piatra, soparla de stanca, vipera, bufnita, codobatura alba, cocosul de munte, fluturasul de stanca, pastravul si 8 speci de lilieci.
Un element de atractie si valoare suplimentar al parcului il constituie existenta in perimetrul acestuia sau in imediata apropiere a numeroase obiective cultural-istorice: Manastirea Arnota, Manastirea Bistrita, Manastrirea Horezu, Manastirea Frasinei, schiturile Patrunsa, Pahomie, Iezer, Bradu, Jgheaburi, bisericile fostelor schituri 44 Izvoare, Papusa, Peri, bisericile rupestre din Pestera Liliecilor, bisericile din localitatile din zona, precum si traditiile, obiceiurile si arhitectura traditionala din satele de la poalele muntelui. Pe teritoriul parcului exista o mare varietate a tipurilor de habitate. Astfel, in Parcul National Buila Vanturarita au fost identificate 17 tipuri de habitate care au corespondent la nivel european unele dintre acestea fiind habitate prioritare: tufarisuri scunde alpine si boreale; tufarisuri cu Pinus mugo si Rhododendron myrtifolium (habitat prioritar); comunitati rupicole calcifile sau pajisti bazifile din Alysso-Sedion albi (habitat prioritar); pajisti calcifile alpine si subalpine; pajisti montane de Nardus bogate in specii, pe substraturi silicioase (habitat prioritar); pajisti cu Monilinia pe soluri calcaroase, turboase sau argiloase (Monilinion caerulae); comunitati de liziera cu ierburi inalte higrofile de la nivelul campiilor pana la cel montan si alpin.

 

            REGULI DE VIZITARE:

 

Capitolul “Turism, reguli de vizitare” din Regulamentul Parcului National Buila-Vanturarita:

 

Art. 34. In PNBV sunt permise activitati de turism si de educatie, cu respectarea regulilor de vizitare a parcului, potrivit prezentului Regulament.

Art. 35.
Punctele de acces in PNBV sunt in localitatile Costesti (Bistrita si Pietreni), Barbatesti, Cheia si Baile Olanesti.

Art. 36.
(1) Accesul/vizitarea PNBV se face doar in baza biletului de vizitare.
(2) Instituirea tarifelor si valoarea biletului de vizitare se stabileste de catre APNBV cu aprobarea Consiliului Stiintific si a autoritatii nationale pentru arii protejate si se percepe la punctele de acces si control Bistrita, Pietreni, Barbatesti, Cheia si Baile Olanesti, sau pe teritoriul parcului de catre personalul APNBV, persoane autorizate de APNBV, cu legitimatie eliberata de APNBV.
(3) Exceptii de la plata tarifului de vizitare:
a. copii sub 7 ani,
b. voluntari care dovedesc cu adresa scrisa sau cu contract de voluntariat semnat de APNBV ca presteaza o activitate utila Parcului,
c. personalul de supraveghere a animalelor pentru care s-au contractat pasuni in PNBV,
d. personalul APNBV si membrii Consiliului Stiintific,
e. personalul silvic de la ocoalele silvice de pe raza parcului sau din Directia Silvica Rm. Valcea,
f. membrii serviciilor Salvamont care activeaza in PNBV,
g. imputernicitii pentru implementarea Regulamentului parcului, pe baza de legitimatie,
h. personal de la alte unitati/institutii, cu delegatie in interes de serviciu,
i. localnicii care detin terenuri in PNBV si dovedesc cu acte de identitate faptul ca au domiciliul stabil intr-una din localitatile care detin pasuni in PNBV,
j. calugarii si calugaritele de la manastirile sau schiturile de pe teritoriul PNBV,
l. ghizii de turism angajati de APNBV,
m. persoanele cu handicap, pentru care legislatia in vigoare prevede scutirea de plata unor taxe.
(4) vor achita 50% din valoarea biletului de vizitare urmatoarele categorii de vizitatori:
a. copii intre 7 si 14 ani,
b. elevi si studenti, daca dovedesc aceasta calitate cu acte legale, vizate pe anul in curs,
c. pensionarii, daca dovedesc aceasta calitate.
d. grupuri organizate mai mari de 10 persoane.

Art. 37.
(1) Vizitarea PNBV este permisa numai pe traseele turistice marcate cu semne conventionale (marcaje vopsite, cu banda, triunghi, cruce sau punct in culorile albastru, rosu si galben, functie de traseu si incadrate cu alb) si pe traseele de alpinism marcate si pitonate si stabilite ca fiind accesibile in lista avizata anual de autoritatea de specialitate in domeniu, care va solicita acordul APNBV.
(2) Abaterea de la traseele mentionate la alineatul 1 este permisa pentru:
a. patrulari ale personalului APNBV, membrilor CS sau altor persoane autorizate, in interes de serviciu,
b. membrii serviciilor publice Salvamont in actiuni de salvare, patrulari sau antrenamente,
c. personal silvic in exercitarea atributiunilor de serviciu,
d. personal de insotire a animalelor la pasunat,
e. cercetatori, in cadrul temelor avizate de APNBV, cu aprobare scrisa de la APNBV,
f. voluntari angajati de APNBV, cu aprobare scrisa de la APNBV,
g. participanti la competitii, actiuni, tabere organizate in cazul in care prin programul actiunii s-a solicitat si motivat abaterea de la trasee si s-a aprobat de catre APNBV,
h. alpinisti echipati, pentru accesul de la poteca turistica marcata la intrarea pe traseul de alpinism si pentru retragerea din trasee.
i. speologi echipati, pentru acces la pesteri, cu aprobarea scrisa a APNBV.

Art. 38.
Intretinerea marcajelor turistice, reamenajarea traseelor turistice si de escalada si amplasarea panourilor indicatoare si informative se fac numai cu aprobarea APNBV si, in cazul traseelor noi, dupa omologarea acestora conform prevederilor legale.

Art. 39.
Organizarea de excursii sau competitii de orice fel pe teritoriul PNBV se face numai cu aprobarea APNBV si a Serviciului Public Salvamont.

Art. 40.
Camparea pe teritoriul PNBV se reglementeaza astfel:
a. Camparea este permisa numai in locurile special amenajate si marcate in acest sens din zonele: amonte de Cheile Bistritei, Poiana Scarisoara, Poiana Patrunsa, Poiana Pahomie, Cabana Cheia, Stogsoare-tunel, Curmatura Builei, Curmatura Comarnice, Cantonul Silvic Prislop,
b. Saparea de santuri in jurul corturilor sau utilizarea oricaror materiale de origine vegetala (cetina, ferigi, muschi) sub corturi este interzisa,
c. Camparea in afara perimetrelor permise se poate face numai in urmatoarele situatii:
- pentru activitate de cercetare, cu aprobarea APNBV,
- pentru voluntarii care lucreaza pe teritoriul parcului cu aprobarea APNBV, in situatia in care sarcinile primite o impun.
d. In locurile de campare se poate incasa tarif de campare de catre administratorii terenului sau partenerii/imputernicitii acestora in cazul in care se asigura conditii minime de campare. Acest tarif se aduce la cunostinta APNBV si se afiseaza obligatoriu in apropierea locului de campare de catre cei ce il incaseaza.
e. Camparea in conditii de bivuac este permisa peste noapte in cazuri de urgenta, fara aprinderea focului.

Art. 41.
Aprinderea focului pe teritoriul PNBV se reglementeaza astfel:
a. focul este permis doar in vetrele special amenajate in acest scop in zonele de campare, cu lemn de foc asigurat de administratorii locului de campare. Se vor respecta normele de prevenire si stingere a incendiilor;
b. este strict interzisa defrisarea vegetatiei lemnoase de orice fel pentru facerea focului.
c. este interzisa aprinderea focului in golul alpin si in fondul forestier, cu exceptia locurilor special amenajate de catre administratorii terenului. In locurile de campare din golul alpin sau cele din alte zone, in care nu se asigura lemn de foc de catre administratori, se permite doar utilizarea primusului.

Art. 42.
Regimul deseurilor pe teritoriul PNBV se reglementeaza astfel:
a. este interzisa abandonarea deseurilor de orice fel pe teritoriul PNBV. Turistii au obligatia de a evacua deseurile pe care le genereaza pe timpul vizitarii parcului. Deseurile vor fi evacuate in afara parcului si se lasa doar in locuri special amenajate pentru colectare;
b. gestionarii cabanelor si a locurilor de campare pentru care se percepe taxa de campare au responsabilitatea depozitarii temporare a deseurilor cu respectarea conditiilor legale, astfel incat sa nu existe posibilitate de acces pentru caini si animale salbatice. Locurile permise amenajate pentru depozitarea temporara a deseurilor sunt: Cantonul Silvic Intre Rauri, Cantonul Silvic Prislop, Schitul Patrunsa, Schitul Pahomie si Cabana Cheia;
c. responsabilitatea evacuarii deseurilor menajere provenite din activitatea cabanelor si a locurilor de campare revine administratorilor acestora;
d. pentru punctele de colectare a deseurilor, APNBV, impreuna cu proprietarii/administratorii, va stabili un program de evacuare a deseurilor.

Art. 43.
Se interzice taierea, incendierea, distrugerea sau degradarea prin orice mijloace a jneapanului si ienuparului.

Art. 44.
Se interzice taierea, ruperea sau scoaterea din radacini a arborilor, puietilor sau lastarilor, precum si insusirea celor rupti sau doborati de fenomene naturale sau de catre alte persoane.

Art. 45.
Se interzice distrugerea, degradarea, respectiv colectarea in scopuri comerciale fara acordul APNBV, a ciupercilor, plantelor, inclusiv medicinale, animalelor, rocilor si a oricaror esantioane de origine naturala de orice fel din PNBV.

Art. 46.
Colectarea de specii de flora, fauna roci si a oricaror esantioane de origine naturala se poate face doar cu acordul scris al APNBV.

Art. 47.
Accesul cainilor in PNBV este permis doar in conditiile in care cainii sunt tinuti permanent in lesa si cu achitarea tarifului de intrare pentru caini, avand valoarea de 50% din valoarea biletului de vizitare a parcului. Pentru fiecare caine stapanii trebuie sa prezinte toate actele de dovada a vaccinarii. Formatiile Salvamont si patrulele organizate cu scop de paza pot utiliza in actiunile lor caini utilitari.

Art. 48.
Perturbarea linistii in parc prin orice fel de mijloace (strigate, pocnitori, folosirea de echipamente audio, etc.) pe trasee, la locurile de campare sau in jurul cabanelor este strict interzisa.

Art. 49.
Este strict interzisa distrugerea sau degradarea panourilor informative si indicatoare, precum si a placilor, stalpilor sau a semnelor de marcaj de pe traseele turistice, a semnelor de delimitare a parcului.

Art. 50.
Este strict interzisa degradarea refugiilor, adaposturilor, podetelor, sau a oricarei alte constructii sau amenajari de pe teritoriul parcului.

Art. 51.
Este interzisa dislocarea rocilor si pravalirea acestora pe versanti.

Art. 52.
Utilizarea de detergenti pentru spalare in apele curgatoare este interzisa.

Art. 53.
APNBV monitorizeaza turismul pe teritoriul PNBV, in vederea stabilirii impactului acestei activitati asupra florei si faunei din parc si pentru stabilirea masurilor de protectie ce se impun, inclusiv a celor de restrictionare a accesului turistilor, daca acest lucru se impune pentru conservare.

Art. 54.
Accesul cu mijloace motorizate care utilizeaza combustibili fosili, in scopul practicarii de sporturi in afara drumurilor permise accesului public este interzis.

 
 
 

Bilet de vizitare

 

Incepand cu luna iunie 2011 se instituie tariful de vizitare al Parcului National Buila-Vanturarita in valoare de 5 lei, valabil pentru 7 zile, indiferent de numarul de intrari in Parc,in acest interval. Biletele de vor fie eliberate de personalul APNBV - la intrarile in parc sau pe trasee - sau la Cabana Cheia. Veniturile obtinute din vizitarea parcului vor fi folosite de Administratie pentru achizitionarea pungilor ecologice, transportul deseurilor la groapa de gunoi,marcarea si intretinerea traseelor turistice etc.

 

 


Recomanda si prietenilor Distribuie pe facebook