CAZARI TURISTICE

OBIECTIVE TURISTICE

INFO UTILE

TransportParcul National Cheile Bicazului-Hasmas             

 

ASEZARE:
Parcul este localizat in Muntii Hasmas (Haghimas), situati in grupa centrala a Carpatilor Orientali, grupa montana cunoscuta si sub denumirea de Carpatii Moldo-Transilvani. Parcul se afla in zona central-nord-estica a Romaniei, pe raza judetelor Neamt si Harghita.

ACCES:
Aria protejata Cheile Bicazului-Hasmas este strabatuta de drumul transcarpatic (DN12C) care leaga localitatea Gheorgheni, situata in Depresiunea Giurgeului (drenata de raul Mures), de Bicaz, oras amplasat pe raul Bistrita. Accesul spre Hasmasul (Haghimasul) Mare se poate face si de la Balan, situat la Nord de Sandominic, de pe DN12.

DESCRIERE:
Parcul National Cheile Bicazului-Hasmas (PNCB-H) prezinta un deosebit interes stiintific din punct de vedere geologic, geomorfologic, paleontologic,peisagistic dar si din punctul de vedere al diversitatii biologice generate de marea varietate a conditiilor geoclimatice. Cheile Bicazului sunt renumite in Romania, datorita marimii lor impresionante. De asemenea, Lacul Rosu, format prin bararea naturala a apelor paraului Bicaz (anul 1837), ofera privirii un peisaj deosebit de pitoresc.
Atractii: puncte de belvedere, peisaje deosebite, chei impresionante formate de Pr. Bicaz si afluentii sai:
- Statiunea Lacu Rosu: renumita statiune climaterica de munte din judetul Harghita accesibila din Municipiul Gheorgheni ( 25 km ) prin Pasul Pangarati sau din orasul Bicaz din jud. Neamt prin Cheile Bicazului;Suhardul Mic ( punct de observare ): se pot face observatii asupra zonei Lacului Rosu ( Statiunea Lacu Rosu, Paraul Oii, Masivul Hasmas, Masivul Suhardul Mare, Masivul Ghilcos, Cichi Biuc );Masivul Ghilcos ( punct de observare ): se pot face observatii asupra zonei Lacului Rosu ( Statiunea Lacu Rosu, Masivul Licas, Masivul Suhardul Mare si Mic,Stancile Cupasului, Laposului, Sugaului ), se poate observa Masivul Ceahlau;Cheile Bicazului: pe DN 12 C, lungime cca 5 km, cele mai impresionante Chei din Romania;
- Avenul Licas: la extremitatea nordica a Parcului National; - Cheile Sugaului: la extremitatea estica a Parcului National ( intrarea in localitatea Bicaz – Chei );
- Cheile Duruitoare: formate de pr. Trei Fantani;
- Cheile Bicajelului: varsarea Pr. Trei Fantani in Pr. Bicaz ( in Cheile Bicazului );
- Varful Hasmasul Mare ( 1792 m alt. );
- Piatra Singuratica – Hasmasul Mare: se poate observa de pe DN 12 inca de la Miercurea Ciuc si este accesibila din Localitatea Balan ( acces din Sandominic ); - Poiana Alba – Hasmasul Mare de aici poate fi urmat orice traseu se doreste:spre Hasmasul Mare – Piatra Singuratica- Hasmasul Mic ( Őcsem ) – Masivul Tarcau ( la extremitatea sudica a Parcului National ), spre Pr. Oii – Statiunea Lacu Rosu, spre Masivul Ghilcos – Statiunea Lacu Rosu, spre Hasmasul Negru, spre satul Trei Fantani, spre orasul Balan,spre Pasul Pangarati.
Cadrul natural al masivului Hasmas cu elemente geologice, geomorfologice, pedologice si climatice foarte variate, conditiile microclimatice determinate de expozitia si inclinatia pantelor, marea diferenta de nivel ( de la 575 m in valea paraului Bicaz in Bicaz – Chei la 1792 m varful Hasmasul Mare) determina existenta unei flore si faune bogate si variate.
In urma investigatiilor realizate in teren si dupa datele existente in bibliografie s-au inventariat 1147 specii de plante superioare (din care 29 hibrizi si 99 subspecii ).
Parcul National Cheille Bicazului-Hasmas cuprinde paduri de molid ( molidisuri pure – 95 %), paduri de rasinoase cu fag, care imbraca versantii masivului, pajisti montane intinse, varfuri cu vegetatie subalpina, stancarii cu vegetatie specifica, multe raritati floristice si endemite.
Specific acestei zone este endemitul local Astragalus pseudopurpureus (cosacii bicajeni).
Sunt intalnite si numeroase specii rare, dintre care mentionam: Juniperus sabina ( cetina de negi ), Ajuga pyramidalis, Silene zawadzkii, Waldsteinia geoides si Daphne cneorum ( tamaita ).
O mare importanta stiintifica prezinta si speciile de plante ocrotite declarate monumente ale naturii: papucul-doamnei (Cypripedium calceolus), floarea de colt (Leontopodium alpinum), sangele-voinicului (Nigritella rubra), tisa (Taxus baccata) etc.
Fauna parcului este deosebit de bogata in specii rare si periclitate, cat si in alte specii caracteristice zonei montane.
Enumeram cateva specii rare si ocrotite, care sunt verigi importante intr-o retea trofica bogata, ce denota existenta unui ecosistem inca echilibrat: lepidopterele Parnassius apollo, Polygonia alba, amfibieni si reptile ca broasca cu burta galbena (Bombina variegata), broasca mare de lac (Rana ridibunda), tritonul de munte (Triturus alpestris), tritonul carpatic (Triturus montandoni), tritonul cu creasta (Triturus cristatus), salamandra (Salamandra salamandra), broasca raioasa (Bufo bufo), broasca rosie de munte (Rana temporaria), soparla de munte (Lacerta vivipara), vipera comuna (Vipera berus), sarpele de alun (Coronella austriaca), pasari ca fluturasul de stanca (Tichodroma muraria), ciocanitoarea de munte (Picoides tridactylus), presura de munte (Emberiza cia), corbul (Corvus corax), cocosul de munte (Tetrao urogallus), huhurezul mare (Strix uralensis), acvila de munte (Aquila chrysaetos) si mamifere, cerbul carpatin (Cervus elaphus), capra neagra (Rupicapra rupicapra), ursul (Ursus arctos), rasul (Lynx lynx), lupul (Canis lupus)

             REGULI DE VIZITARE:
Art. 44. In PNCB-H sunt permise activitati controlate de turism si de educatie ecologica , cu respectarea regulilor de vizitare a Parcului, potrivit prezentului Regulament.
Art. 45. Punctele de acces in PNCB-H sunt : din Judetul Neamt , la iesirea din localitatea Bicaz Chei spre Gheorgheni pe DN 12 C; din comuna Damuc prin satul Trei Fantani , din Judetul Neamt; din localitatea Gheorgheni spre Statiunea Lacu Rosu pe DN 12 C si localitatea Balan dinspre Comuna Sandominic pe DN 12 judetul Harghita.
Art. 46.
(1) accesul in PNCB-H este permis numai pe traseele turistice oficiale marcate pe harta turistica editata de APNCB-H cu semne conventionale (marcaje vopsite, cu banda, triunghi, cruce sau punct de culori diferite in functie de traseu si incadrate cu alb) stabilite ca fiind accesibile in lista avizata anual de autoritatea de specialitate in domeniu, cu exceptia:
a) angajatilor APNCB-H sau persoanelor imputernicite de aceasta;
b) membrilor serviciilor publice Salvamont in actiuni de salvare, patrulari sau antrenamente;
c) personalului silvic al Ocoalelor Silvice de pe raza parcului in exercitarea atributiunilor de serviciu;

d) proprietarilor si administratorilor de terenuri de pe raza parcului, imputernicitilor sau angajatilor acestora, agentilor economici/persoanele fizice care au relatii contractuale cu detinatorii de terenuri;

e) cercetatorilor, in cadrul temelor avizate de APNCB-H ;
f) voluntarilor angajati ai APNCB-H;
g) participantilor la competitii, actiuni, tabere organizate, in cazul in care prin programul actiunii s-a solicitat si motivat abaterea de la trasee si s-a avizat de catre APNCB-H;
h) institutiilor abilitate sa efectueze controale specifice pe raza APNCB-H;
i) grupuri organizate insotite de membrii ai APNCB-H.
(2) Este interzis cu desavarsire accesul turistilor pe traseele nemarcate (traseele traseele ce nu sunt prevazute in anexa nr. 8 la Planul de Management).
Art. 47. Vizitarea PNCB-H se face pe baza unui tarif de vizitare:
(1) tariful de vizitare al PNCB-H este aprobat de autoritatea centrala pentru protectia mediului si se percepe la punctele de acces si control marcate sau pe teritoriul Parcului de catre persoane autorizate de catre APNCB-H;
(2) cuantumul tarifului de vizitare va fi stabilit anual de catre APNCB-H si va fi supus aprobarii conform prevederilor legale;
(3) persoanele domiciliate in localitatile Sandominic, Balan, Voslobeni, Tomesti, Lacu Rosu, Bicaz-Chei, Bicazul Ardelean, Barnadu, Bicajel, Damuc, Trei Fantani si Gheorgheni, nu platesc tariful de intrare in Parc;
(4) alte categorii de persoane care au dreptul sa intre in parc fara sa achite taxa de vizitare a parcului sunt cele prevazute la art. 45, alin. (1), lit. a)-h);
(5) circulatia localnicilor prin PNCB-H in localitatea Lacu Rosu sau satele limitrofe PNCB-H se face fara achitarea taxei de intrare in parc;
(6) copiii sub 10 ani insotiti de parinti si cei care participa la excursii organizate de scoli si licee in colaborare cu administratia parcului, nu platesc taxa de intrare in Parc;
(7) vizitarea PNCB-H se face numai pe baza achitarii biletului de intrare cu exceptia persoanelor care intra sub incidenta aliniatelor (3),(4),(5) si (6);
(8) elevii si studentii care viziteaza PNCB-H in afara unor excursii organizate beneficiaza de o reducere de 50% a tarifului de intrare in parc.
Art. 48. Intretinerea marcajelor turistice, deschiderea de noi trasee , desfintarea unor trasee actuale , amplasarea panourilor indicatoare si informative pe raza PNCB-H, se fac numai cu avizul APNCB-H ;
Art. 49. Camparea pe teritoriul Parcului National Cheile Bicazului – Hasmas se reglementeaza astfel :
(1) Pe teritoriul PNCB-H, camparea este permisa in urmatoarele zone:
a) in zona de conservare durabila (tampon) mentionata la articolul 4., aliniatul (3), litera f), punctul 3., in enclava de 0,5 ha ( suprafata marcata si delimitata de APNCB-H de comun acord cu proprietarul ) din jurul Cabanei „Piatra Singuratica” actualmente inclusa in u.a. 84A, U.P. VII-„Balan” din cadrul Ocolului Silvic de Regim Ciuc ( proprietar Composesoratul Sandominic);
b) in zona de conservare durabila (tampon) mentionata la articolul 4., aliniatul (3), litera c), punctul 2., in parcela silvica: 164Ad ( 2,6 ha, teren administrativ-cosire, suprafata marcata si delimitata de APNCB-H, de comun acord cu administratorul ), din U.P. VIII – „Lacu Rosu”, din cadrul Ocolului Silvic Tulghes.
c) in zona de dezvoltare durabila, cu avizul APNCB-H, si conform planurilor urbanistice in vigoare;
(2) saparea de santuri in jurul corturilor sau utilizarea oricaror materiale de origine vegetala (cetina, ferigi, muschi) sub corturi este interzisa;
(3) camparea in PNCB-H, in afara zonelor mentionate la aliniatele (1) si (2), este interzisa exceptand urmatoarele situatii:
a) pentru activitati de cercetare, cu aprobarea APNCB-H;
b) pentru voluntarii care lucreaza pe teritoriul Parcului , in situatia in care sarcinile primite o impun;
c) pentru angajatii APNCB-H, in timpul exercitarii atributiunilor de serviciu;
d) pentru membrii Salvamont.
(4) este interzisa camparea la mai putin de 50 m de Lacul Rosu, in zona construibila a intravilanului Lacu Rosu-Municipiul Gheorgheni si in fondul forestier national;.
Art. 50. Aprinderea focului pe teritoriul PNCB-H se reglementeaza astfel:
(1) focurile de tabara sunt permise doar in vetrele special amenajate cu aprobarea APNCB-H in acest scop;
(2) aprinderea focului este permisa numai in zonele de campare stabilite de catre APNCB-H, in vetrele special amenajate si semnalizate prin panouri informative, de catre APNCB-H;
(3) in intravilanul construibil al statiunii Lacu Rosu este interzisa aprinderea si folosirea focului in vetre fixe sau mobile la o distanta mai mica de 50 m fata de Lacu Rosu si la 100 m fata de padure. Se vor respecta normele de prevenire si stingere a incendiilor;
(4) se interzice aprinderea si folosirea focului prin orice metoda in Cheile Bicazului;
(5) se interzice taierea vegetatiei lemnoase din fondul forestier national, pentru aprinderea de focuri sau alte folosinte.
Art. 51. Accesul vizitatorilor insotiti de caini in PNCB-H este permis doar in conditiile in care cainii sunt tinuti permanent in lesa . Formatiile de Salvamont si patrulele organizate cu scop de paza pot utiliza in actiunile lor caini utilitari .
Art. 52. Perturbarea linistii in zonele de extravilan din Parc prin orice fel de mijloace (strigate, pocnitori, folosirea de echipamente audio, etc.) , in locurile de campare sau in jurul cabanelor este strict interzisa .
Art. 53. Este interzisa intrarea in incinta oricarui stabiliment al APNCB-H , loc ingradit, piete de monitoring etc., unde acest lucru este notificat printr-un panou informativ.
Art. 54. Pentru organizarea de festivaluri, jocuri, concursuri sportive, tabere etc., cei interesati vor cere avizul APNCB-H.
Art. 55. Este strict interzisa distrugerea sau degradarea panourilor informative si indicatoare, precum si a placilor, stalpilor sau a semnelor de marcaj de pe suprafata parcului.
Art. 56. Este strict interzisa degradarea/distrugerea oricarei constructii , imprejmuiri , bariere sau orice alte amenajari de pe teritoriul PNCB-H.
Art. 57. Aterizarea elicopterelor in PNCB-H fara autorizatie prealabila scrisa nu este permisa decat in cazuri de extrema urgenta.
Art. 58. Folosirea ambarcatiunilor pe Lacul Rosu este permisa doar pe baza avizului APNCB-H.
Art. 59. In PNCB-H sunt interzise:
(1) scaldatul in apele curgatoare si in Lacul Rosu;
(2) spalatul masinilor si utilizarea de detergenti pentru spalare in apele curgatoare, in Lacul Rosu sau in imediata vecinatate a acestora;
(3) utilizarea detergentilor si a oricaror substante chimice in mediul natural.
Art. 60. Fotografierea sau filmarea in scop comercial in PNCB-H este permisa numai cu avizul APNCB-H in urma achitarii unor tarife stabilite si conform unui contract .
Art. 61.
(1) circulatia autoturismelor, motoretelor, motocicletelor, ATV-urilor, autovehiculelor de teren cu tractiune integrala, si a altor autovehicule cu motor care folosesc combustibili traditionali, in afara drumurilor publice din PNCB-H, cu exceptia persoanelor abilitate in exercitarea atributiilor de serviciu, este interzisa;
(2) circulatia utilajelor folosite la exploatarea si transportul masei lemnoase se va face doar pe traseele stabilite in Procesele tehnologice de exploatare, ce insotesc „Autorizatiile de exploatare”, si sunt avizate de APNCB-H;
(3) pe drumurile forestiere circulatia se face conform reglementarilor specifice;
(4) este interzisa deplasarea cu motorete, motociclete, ATV-uri sau QUAD-uri in Statiunea Lacu Rosu si Cheile Bicazului, in afara Drumului National (DN12C) sau in afara parcarilor special amenajate, cu exceptia persoanelor abilitate in exercitarea atributiilor de serviciu.
Art. 62. Practicarea ciclismului in PNCB-H este permisa numai pe traseele stabilite si semnalizate corespunzator de catre APNCB-H.
Art. 63. Practicarea turismului ecvestru in PNCB-H este permisa doar cu avizul APNCB-H si numai pe traseele stabilite.
Art. 64. Excursiile de grup in PNCB-H, organizate de agentii de turism, se desfasoara numai cu participarea unui ghid specializat al APNCB-H sau ghid autorizat de Agentia Nationala pentru Turism si acreditat de administratia parcului dupa achitarea tarifului de vizitare. Solicitarea unui ghid specializat al APNCB-H se face cu minim 5 zile inainte de data preconizata a excursiei.
Art. 65. APNCB-H monitorizeaza turismul pe teritoriul PNCB-H, in vederea stabilirii impactului acestei activitati asupra florei si faunei si pentru stabilirea masurilor de protectie ce se impun, inclusiv a celor de restrictionare a accesului turistilor pe anumite trasee, daca acest lucru se impune pentru conservare.

 

 


Recomanda si prietenilor Distribuie pe facebook