CAZARI TURISTICE

OBIECTIVE TURISTICE

INFO UTILE

TransportParcul Natural Putna-Vrancea         

 

ASEZARE:
Parcul Natural Putna-Vrancea, se suprapune sectorului central-nord-vestic al Muntilor Vrancei. Acest parc se inscrie grupei externe a Carpatilor de Curbura, acoperind in totalitate bazinul hidrografic montan al raului Putna, la care se adauga spre sud – vest masivele Mordanu si Goru. Parcul Natural Putna-Vrancea se suprapune spatial in cea mai mare parte a bazinului hidrografic montan al Putnei.
Suprafata Parcului Natural Putna-Vrancea este de 38.204 hectare, reprezentand 41,32 % din suprafata montana a judetului Vrancea.

ACCES:  
Cea mai importanta cale de acces in Parcul Natural Putna-Vrancea, este drumul national DN2d, care reprezinta legatura transcarpatica intre Focsani si Targu Secuiesc, traversand localitatile Tulnici, Lepsa si Gresu. Drumurile forestiere desprinse din drumurile care insotesc vaile Raurilor Naruja (Focsani Herastrau DJ 205D) si Zabala (Focsani - Nereju DJ 205A) , reprezinta alternative de acces in Parc. Deasemeni accesul auto in Parcul Natural Putna-Vrancea este posibil dinspre Tg secuiesc si Comandau si in continuare pe drumurile forestiere de pe versantii apuseni ai masivelor Goru si Lacauti. In Parcul Natural Putna-Vrancea exista un sistem de trasee turistice marcate care se inscriu pe principalele cursuri de ape sau in cele mai insemnate masive montane, atingand obiectivele definitorii de atractie.

DESCRIERE:
Parcul Natural Putna-Vrancea are drept scop protectia si conservarea unor ansambluri peisagistice in care interactiunea activitatilor umane cu natura de-a lungul timpului a creat o zona distincta, cu valoare semnificativa peisagistica si/sau culturala, deseori cu o mare diversitate biologica; de asemenea, se ofera publicului posibilitati de recreere si turism si se incurajeaza activitatile stiintifice si educationale.
Parcul Natural Putna-Vrancea se suprapune unor unitati de relief variate, bine individualizate, dispuse in trepte ce coboara de la vest catre est, dand regiunii aspectul unui imens amfiteatru.
Principalele subunitati de relief din cadrul Parcului Natural Putna-Vrancea sunt: Muntii Lacauti-Goru, Muntele Coza, Lepsa, Zboina Neagra
Peisajele din Parcul Natural putna-Vrancea
, specifice reliefului de munte si celor de chei de pe valea Tisitei ce cuprinzand zone de abrupt cu pereti si stanci semete, pajisti alpine si subalpine, fanete montane cu flora deosebita, paduri de limita altitudinala, jnepenisuri compacte (Muntele Goru), zone impadurite de diferite tipuri (foioase, rasinoase, amestec), care se imbina armonios cu cel al zonelor locuite din parc si din afara parcului (Coza, Paulesti, Negrilesti), sate de munte cu arhitectura, obiceiuri si traditii specifice.
    Principalele unitati peisagistice din Parcul natural Putna Vrancea sunt:
•    pajistile alpine, insule de jneapan;
•    padurile, de fag, de amestec si de conifere;
•    grohotisuri de roci sedimentare;
•    vai inguste si adanci cu aspect de chei  ce pot atinge amplitudini de 500-600 m. ce se intind intre confluenta raurilor Tisita si Putna pana in amonte pe cursul Tisitei Mici;
•    caderi de apa (cascade) de mici dimensiuni de-alungul albiei raului Tisita si o cascada in trepte pe raul Putna, etc.
Conditiile favorabile, determinate de pozitia geografica, structura geologica, clima, temperatura, cat si complexitatea geomorfologica etajata, au favorizat dezvoltarea unei flore bogate si diversificate.
Flora Parcului Natural Putna-Vrancea este alcatuita din circa 650 de specii de plante superioare.
Fauna Parcului Natural Putna-Vrancea este una tipica arealului montan, in paduri existand numeroase specii de mamifere, cum ar fi: cerbul (Cervus elaphus), mistretul (Sus scrofa), jderul de copac (Martes martes), vulpea (Vulpes vulpes), bursucul (Meles meles), pisica salbatica (Felis silvestris), iepurele comun (Lepus europaeus), capra neagra (Rupicapra rupicapra).
Carnivorele mari (ursul, lupul, rasul) si vidra sunt cele mai importante specii faunistice, atat prin faptul ca sunt prioritare pentru desemnarea de arii de protectie conform Directivei Habitate, cat si prin faptul ca sunt populatii nucleu foarte importante la nivel european.

            REGULI DE VIZITARE:
1. Camparea pe teritoriul PNPV este permisa in afara zonelor de protectie integrala si protectie stricta, in locurile de campare stabilite de autoritatile locale, cu avizul APNPV.
2. Aprinderea focului pe teritoriul PNPV, in extravilan se reglementeaza astfel:
•    aprinderea focurilor in padure este interzisa. Se permite utilizarea gratarelor proprii in spatii semnalizate si inscriptionate corespunzator de catre APNPV. Se vor respecta normele de prevenire si stingere a incendiilor;
•    se interzice taierea, ruperea sau scoaterea din radacini a arborilor, precum si folosirea celor doborati sau rupti de fenomene naturale, a tufisurilor pentru foc;  
3. Se interzice taierea, ruperea sau scoaterea din radacini a arborilor, puietilor sau lastarilor, precum si insusirea celor rupti sau doborati de fenomene naturale sau de catre alte persoane in scopul construirii de adaposturi, amenajari, etc.;
4. Accesul/vizitarea in zonele de protectie integrala Tisita si Cascada Putnei se face doar in baza biletului de vizitare, cu exceptia proprietarilor si administratorilor de terenuri, administratorul parcului precum si imputernicitilor acestora.
•    valoarea biletului de vizitare se propune de catre APNPV si se aproba de catre Autoritatea Centrala care raspunde de Mediu, conform prevederilor O.U.G. 57/2007, si se percepe la punctul de acces si control Gura Tisitei si la scarile de acces la Cascada Putnei;
•    alte exceptii de la plata tarifului de vizitare se stabilesc in propunerea de stabilire a pretului de vizitare;
5. Vizitarea zonei de protectie integrala Tisita este permisa numai pe traseele turistice marcate cu semne conventionale; abaterea de la traseele turistice marcate este permisa pentru:
•    patrulari ale persoanelor autorizate de APNPV, cu delegatii eliberate de APNPV;
•    membrii serviciilor publice Salvamont in actiuni de salvare, patrulari sau antrenamente;
•    personalul silvic in exercitarea atributiilor de serviciu;
•    pentru cercetatori, in cazul temelor avizate de APNPV;
•    voluntari angajati de APNPV;
6. Perturbarea linistii cu mijloace fonice este strict interzisa in cuprinsul parcului;
7. Este strict interzisa distrugerea sau degradarea panourilor informative si indicatoare, precum si a placilor, stalpilor sau a semnelor de marcaj de pe traseele turistice;
8. Este strict interzisa degradarea, adaposturilor, podetelor, observatoarelor sau a oricaror altor constructii sau amenajari de pe raza parcului;
9. Fotografierea sau filmarea in punctele de observare a faunei salbatice stabilite si amenajate in mod special se face in baza unui tarif ce se achita la administratorul parcului;
10. Se interzice distrugerea, degradarea, patrimoniului natural precum si colectarea de plante, roci, fosile, capturarea de animale sau parti din acestea in stare proaspata sau uscata, din PNPV, fara avizul APNPV;
11. Colectarea de specii de flora, roci, minerale, fosile, etc., se face doar cu scop stiintific si numai cu avizul APNPV, cu respectarea prevederilor legale;
12. Regimul deseurilor in extravilan, pe teritoriul parcului, se reglementeaza astfel:
•    este interzisa abandonarea si/sau incinerarea deseurilor de orice fel pe teritoriul parcului. Deseurile vor fi evacuate in locuri special amenajate;
•    administratorii si/sau proprietarii terenurilor aflate in perimetrul ariei protejate au obligatia de a igieniza permanent suprafetele afectate de abandonul deseurilor, si in acelasi timp de a-si lua masuri de prevenire a poluarii mediului pe proprietatile lor;
•    administratorii unitatilor care isi desfasoara activitatea in parc isi vor evacua deseurile, vor incheia contracte de prestari servicii cu societati specializate. 


Recomanda si prietenilor Distribuie pe facebook