CAZARI TURISTICE

OBIECTIVE TURISTICE

INFO UTILE

TransportMuzeul de Stiinte ale Naturii

Este cea mai veche institutie de acest gen din tar?. Primele documente scrise care atest? existenta pieselor muzeale si a colectiilor din Aiud, dateaz? din anul 1720, iar data oficial? a ?nfiint?ri muzeului este anul 1796, date despre care afl?m din manuscrisul intitulat "Catalogus Raritatum et Benefactorum", document care s-a p?strat din secolul al XVIII-lea la biblioteca documentar? Bethlen, ?n care sunt descrise colectiile muzeului aiudean, pe frontispiciul c?ruia se putea citi urm?toarea inscriptie "Raritatum Et Rerum Naturalium Museum". Cel care a ?mbog?tit colectiile existente si a pus bazele organiz?rii stiintifice ale muzeului de la sf?rsitul secolului al XVIII-lea a fost renumitul naturalist al timpului Franciscus Benk?, elev al lui J. F. Cmelin, naturalist celebru si colaborator al lui Linn?. ?n decurs de mai bine de dou? secole si jum?tate de existent? a acestei institutii stiintifice, au depus o munc? perseverent? si competent? multi profesori si elevi care au avut o deosebit? pasiune pentru istoria natural?. Amintim aici contributia adus? de profesorul Herepei K?roly ?n domeniul mineralogiei si paleontologiei, profesorului Elekes K?roly care a ajutat la organizarea herbarului si inventarierea pieselor de muzeu existente ?n acea vreme. Dup? 1848, c?nd muzeul a suferit mari pierderi, profesorul Zeyk M. a depus o munc? sustinut? pentru reorganizarea colectiilor, ?ndeosebi ?n domeniul ornitologiei (p?s?rilor), iar profesorul Szil?dy Z. a donat o bun? parte a colectiei de entomologie. Anul 1951 a constituit o cotitur? ?n dezvoltarea muzeului, fiind reorganizate colectiile existente la acea dat?; muzeul devenind o institutie de sine st?t?toare, o institutie stiintific? care ?ndeplineste trei functii distincte: - functia de cercetare; - functia de conservare - p?strare a patrimoniului; - si cea educational?. Patrimoniul muzeului cuprinde colectii de geologie, minerologie, paleontologie, botanic? si zoologie. Valoarea deosebit? a patrimoniului muzeal const? ?n existenta unui num?r considerabil de "rarit?ti" care provin din cele mai ?ndep?rtate zone geografice de pe glob: Africa, America, Australia, Noua Zeeland?, Brazilia, Noua Guinee, Venezuela etc. Cele peste 35.000 de exponate au fost expuse ?n 4 s?li, fiecare av?nd un specific al s?u. Ordinea expunerii, oglindeste miscarea materiei de la materia anorganic? la cea organic? si produsul s?u cel mai ?nalt, omul. ?ntre exponatele de valoare se afl? esantioanele de meteorit c?zut ?n Podisul Transilvaniei la Moci ?n 1882, fosila palmierului Sabal Major si fosile de mamut. ?n prezent Muzeul de Stiinte ale Naturii g?zduieste 28.605 exponate din care 831 de geologie, 181 de mineralogie, 1.660 de paleontologie, 5.520 de botanic? si 18.793 de zoologie. Mai interesant? si important? pentru instruirea vizitatorilor este vitrina ?n care e reprezentat fenomenul de mimetism din lumea animal?. Vitrina cuprinde de pild? celebrul fluture Callima inachis din sudul Asiei cu aspect de frunz?. Se afl? aici si endemismul neo-zeelandez Apterix oweni (pas?rea Kiwi), unica specie apter? din neamul p?s?rilor, la care i s-au atrofiat aripile datorit? adapt?rii la viata terricol? (solul p?durilor de unde ?si procur? hrana) iar asa zisul penaj are structura asem?n?toare firului de p?r al mamiferelor. Nu mai putin curios este si papagalul Stringops habroptilus, de asemenea originar din Nou Zeeland? cu aspect de bufnit?; Rhamphastos togo (din Venezuela), sau cea mai mic? pas?re din lume Petasophora anais (colibri). Putem spune c? muzeul aiudean de Stiintele Naturii este dotat cu un bogat material documentar, ce-i permite s? ?ndeplineasc? at?t o misiune educativ? a oamenilor, c?t si o functie stiintific?. Entomologul poate g?si aici material de studiu pentru fauna Transilvaniei care-i poate absorbi zile si s?pt?m?ni ?ntregi de activitate. Studentul ?n domeniul stiintelor naturii are ocazia s? vad? aici animale ale c?ror nume ?i este cunoscut doar din prelegeri universitare, iar ?nf?tisarea din albume si c?rti. Cercet?torul ?n istoria biologiei poate g?si pe l?ng? un bogat material faptic, ?n biblioteca documentar?, vecin? cu muzeul si legat? de acesta ?n cursul dezvolt?rii sale, c?rti rare.
DATE CONTACT:
Bethlen Gabor nr. 1
Aiud, jud. Alba
tel. 0258 862569
pagina web: http://www.aiudonline.ro/turism/muzee/?page=2

Recomanda si prietenilor Distribuie pe facebook