CAZARI TURISTICE

OBIECTIVE TURISTICE

INFO UTILE

TransportMuzeul orasenesc de Istorie - Palatul princiar

?nceputurile muzeului sunt legate de asa numitul Raritatum Et Rerum Naturalium Museum fondat ?n anul 1796 pe l?ng? Colegiul academic Bethlen, colegiu transferat la Aiud de la Alba Iulia (1622). La aceast? dat? ?n "Muzeul rarit?tilor si lucrurilor naturale" sau "Casa colectiilor", al?turi de esantioanele din domeniul stiintelor naturale se aflau si piese istorice. "Rarit?tile" din domeniul istoriei erau adunate ?n grupa numit? "lithophilocium" si ?n aceea a obiectelor rare "executate cu m?na". Aceste categorii de obiecte muzeale s-au ?nmultit ?n anii urm?tori, un accent deosebit fiind pus pe adunarea de piese numismatice, care ?n anul 1822 ?nsumau 595 de monede si medalii din aur si argint, iar ?n anul 1868 colectia a ajuns s? numere aproximativ 2000 de piese. ?n anul 1862 profesorul P. Szathmary K?roly a pus bazele unei colectii proprii - zise de antichit?ti, ce ?nsuma peste o sut? de obiecte din piatr? si bronz denumite "antichit?ti indigene si romane". P?n? la finele secolului al XIX-lea colectia a fost ?mbog?tit? substantial gratie str?daniilor custodelui acestuia, Herepei Karol (1881 - 1896). Un colaborator al acestuia a fost t?n?rul aiudean Fenichel Samuel, care va deveni pentru c?tiva ani unul dintre subalternii arheologului Grigore Tocilescu, la Muzeul de antichit?ti din Bucuresti, apoi fiind primul transilv?nean care a ajuns ?n Noua Guinee, unde a cercetat si colectionat obiecte privind etnografia si arta papuasilor (1891 - 1893); circa patruzeci de obiecte au ajuns ?n colectia muzeului aiudean. Colectia numismatic? ?n anul 1914 ?nsuma 3621 monede si medalii, iar la sf?rsitul anului scolar 1917/1918, potrivit Buletinului Colegiului, existau 9057 obiecte "antice" si 836 istorice, iar colectia etnografic? avea 1424 piese. Muzeul de istorie aiudean se constituie ca institutie cultural? de sine st?t?toare ?n anul 1950. ?n noua form? organizatoric?, printre cei care au contribuit la ?mbog?tirea patrimoniului cultural, se impune a fi amintiti: dr. Valeriu Laz?r si prof. Lidia Chitu (care au ?ndeplinit functia de directori ai institutiei). Au fost efectuate s?p?turi arheologice la villa rustica de la Aiudul de Sus, la Ciumbrud, Cic?u, Cheile V?lisoarei si Lopadea Veche, ?n colaborare cu Institutul de arheologie din Cluj, Muzeul de Istorie a Transilvaniei si alti colaboratori, realiz?ndu-se at?t ?mbog?tirea patrimoniului muzeal c?t si cercetarea istorico - arheologic? a zonei. Astfel patrimoniul s-a ?mbog?tit cu vestigii descoperite ?n Aiud si regiunea din preajm?. ?n prezent ?ntregul patrimoniu al muzeului se ridic? la peste 30.000 obiecte muzeale, din care circa 2/3 tin de domeniul arheologiei. Muzeul de istorie este amplasat ?nc? din 1950 ?n Palatul Princiar, parte component? a complexului de arhitectur? medieval? biseric? fortificat?, numit? si Cetatea Aiudului. Edificiul p?streaz? ?n memoria zidurilor sale de piatr? si c?r?mid? amintirile unor ?nsemnate evenimente din istoria medieval? si modern? a Aiudului si ?mprejurimilor sale. Edificiul asteapt? aparitia unor initiative generoase si investitii concrete din partea celor ?mputerniciti sau a altora, menite s?-l salveze de pericolul ce-l amenint? cu degradarea rapid? si chiar cu o posibil? disparitie, ?n conditiile continuei am?n?ri a lucr?rilor de restaurare, at?t a edificiului c?t si a ?ntregului complex arhitectural medieval. Muzeul prezint? ?n s?lile expozitiei de baz? vestigii arheologice, ?nsotite de material (texte, etichete, material ilustrativ), prin intermediul c?rora se reconstituie vremurile prefeudale din istoria meleagurilor aiudene. ?n cele dou? s?li de la parter se reconstituie istoria Aiudului si a ?mprejurimilor sale de la sf?rsitul paleoliticului si p?n? ?n pragul constituirii statului dac centralizat condus de Burebista. Pot fi evidentiate vestigii apartin?nd unor culturi neolitice (Turdas, Petresti, Decea Muresului), din bronzul timpuriu (Cotofeni, inclusiv material din tumuli) si fazele evoluate ale epocii bronzului (Sighisoara - Wietenberg si Noua), din depozitele de bronzuri de la ?nceputul epocii fierului (de exceptie fiind depozitul de la Aiud), din cimitirele de factur? scitic? si celtic? de la Aiud si zon?, din asez?ri si locuinte dacice. Multe din materialele dacice descoperite ?n zona Aiud au ajuns si ?n alte muzee, precum: Muzeul ardelean (azi MNITrans, Cluj Napoca) unde sunt mentionate vase grecesti de import din secolele V-III BC, monede de argint dacice, un colier torsionat de argint; Muzeul National din Budapesta unde la sf?rsitul secolului trecut si ?nceputul celui actual ai ajuns monede de argint si obiecte de podoab? (colier torsionat, br?t?ri cu capete petrecute), toate de factur? dacic?; de asemenea, la Kunsthistorisches Museum din Viena este mentionat? o br?tar? dacic? de argint. La etajul cl?dirii vizitatorul are posibilitatea s? vad? m?rturii din epoca antic? si perioada prefeudal?. Acestea sunt vestigii (cu deosebire ceramic?) din asez?ri ce dateaz? din faza clasic? a culturii daco - getice (epoca Burebista - Decebal), material ceramic, podoabe, inscriptii si sculpturi de factur? provincial? roman? dar si de import, m?rturii ale convietuirii daco - romane iesite la suprafat? cu ocazia unor s?p?turi arheologice (Aiudul de Sus - villa rustica Aiud -"Cet?tuie", Ciumbrud, Cic?u etc.), vestigii din secolele IV - IX AD, inclusiv de la neamuri de migratori (gepizi, slavi, avari). Expozitia de baz? ?ncheie cu aceste vestigii arheologice prezentarea istoriei timpurilor ?ndep?rtate ale acestor meleaguri. Parcurg?nd s?lile muzeului, vizitatorul va r?m?ne edificat (cel putin partial) asupra istoriei meleagurilor aiudene ?ncep?nd cu timpurile ?ndep?rtate ale preistoriei si p?n? la sf?rsitul perioadei prefeudale. Prin expozitii tematice temporare muzeul ofer? si m?rturii referitoare la istoria medieval? si modern? a localit?tii. Consider?m c? punerea ?n stare de functionalitate a turnurilor cet?tii medievale, ?n cadrul unor lucr?ri de restaurare a fortificatiei ?n ansamblul ei, va oferi posibilitatea amenaj?rii expozitionale a unora dintre spatiile acestora. Se va putea astfel populariza istoria local?, dar va putea fi sporit si interesul turistic al monumentului.
DATE CONTACT:
Piata Consiliul Europei nr. 24
Aiud, jud. Alba
tel. 0258 861280
pagina web: http://www.aiudonline.ro/turism/muzee/?page=1

Recomanda si prietenilor Distribuie pe facebook