CAZARI TURISTICE

OBIECTIVE TURISTICE

INFO UTILE

TransportCapela Salvator

Nu dispunem de date precise privind construirea capelei. Losteiner Leon?rd, istoricul ordinului, menţionează că Marele Huniade şi Capistrano ?n 1456, ?n ziua Schimbării la faţă a M?ntuitorului, 8 august, au c?ştigat bătălia implor?nd numele M?ntuitorului, adică, a fost construită ?n amintirea victoriei asupra turcilor de la Belgrad (1456). Capela, construită dintr-o singură navă, boltită, cu sanctuarul de formă patrulaterală, a fost ridicată ?n a doua jumătate al sec. al XV-lea. ?n jurul anilor 1680 a fost lărgită cu sprijinul lui Mikes Kelemen şi al lui K?lnoki S?muel, cancelar al Transilvaniei. Tavanul este casetat-pictat; casetele sunt ornamentate cu motive vegetale baroce şi cu portrete de apostoli, pustnici, sfinţi franciscani şi iezuiţi. Casetele parapetului corului sunt pictate cu ornamente florale, cu portrete ale Sfinţilor regi Ştefan şi Ladislau şi al Sf?ntei Maria. Casetele bolţii şi ale parapetului corului au fost pictate ?n jurul anilor 1800. Altarul principal, reprezent?ndu-l pe M?ntuitor ?ncadrat de portretele apostolului Ion şi a Sf?ntei Ecaterina a fost ridicat ?n 1679 din donaţia soţiei lui Haller J?nos, Kornis Katalin. Tot la sf?rşitul sec. al XVIII-lea au fost sculptate şi pictate şi altarul lateral sudic (Vir Dolorum) şi cel nordic (Sf?nta Maria cu Pruncul Isus). Pe peretele sudic este un portal gotic cu inscripţia "Renov Salvator 1678", intrarea iniţială a capelei. ?n evul mediu capela a fost ?nconjurată de un zid de apărare. Prin arhitectura şi interiorul ei artistic, capela Salvator este o mărturie semnificativă şi interesantă a goticului, renaşterii şi barocului provincial. Crucea cu inscripţie, bogat ornamentată, din faţa intrării a fost ridicată ?n 1876 de credincioşii din Joseni ?n memoria victoriei din 1567.
DATE CONTACT:
Sumuleu, jud. Harghita

Recomanda si prietenilor Distribuie pe facebook