CAZARI TURISTICE

OBIECTIVE TURISTICE

INFO UTILE

TransportMuzeul aurului

Fondarea muzeului este apreciat? a fi 4 iulie 1912, ?ns? etichetele unor exponate pe care este marcat anul 1896 sugereaz? o v?rst? mai veche a primelor e?antioane colec?ionate. Ini?ial, muzeul a g?zduit doar e?antioane cu aur din zona minier? Brad, ?ns? ?n timp, prin dona?ii ?i schimburi, ?n fondul muzeului au intrat ?i piese provenind din alte z?c?minte din ?ar? ?i din lume. Muzeul apar?ine ?i ?n prezent Intreprinderii Miniere Barza. Muzeul cuprinde ?n prezent peste 2500 e?antioane de minerale dintre care cca. 1000 cu aur, al?turi de piese arheologice cu caracter minier. Totodat?, muzeul g?zduie?te ?i o colec?ie de mineralogie sistematic?, o colec?ie ce cuprinde minerale descrise pentru prima dat? din Rom?nia (nagyagit, silvanit, telur, pseudobrookit etc.) ?i una de agate din Rom?nia. Dintre e?antioanele deosebite se remarc? octaedri de fluorit de culoare verde deschis de la Cavnic, diamante din Africa de Sud, cristale cubice de pirit cu muchia de 10 cm, ?ns? atrac?ia principal? sunt e?antioanele de aur nativ de forme ?i dimensiuni diferite.
DATE CONTACT:
str. Independentei 2
Brad, jud. Hunedoara

Recomanda si prietenilor Distribuie pe facebook