CAZARI TURISTICE

OBIECTIVE TURISTICE

INFO UTILE

TransportMuzeul Mihai Eminescu

Adev?rat templu eminescian, conceput de c?tre arh. Virgil Onofrei, edificiul a fost deschis cu prilejul centenarului mor?ii poetului, ?n 1989. Cele dou? turnuri de la intrare, amintind de "turnul tezaurului" de la Putna, simbolizeaz? Dragostea (Veronica Micle) ?i Prietenia (Ion Creang?). C?teva elemente ale universului eminescian ?i-au g?sit exprimarea arhitectonic? ?n acest edificiu. Prin luminatorul boltit al holului principal se poate intra ?n dialog cu infinitul cerului ?nstelat, iar sub el se afl? un Zodiac ?ncrustat ?n mozaicul pardoselii. Scara ce duce la etaj traverseaz? un bazin ce simbolizeaz? "lacul albastru", dinspre care se aude un susur cristalin de izvor. La etaj este expus? ?i masca mortuar?, din gips, a marelui poet. La parter se afl? o expozi?ie documentar? ?i una de art? plastic? dedicate poetului, iar la etaj este o expozi?ie memorial? cu obiecte ?i edi?ii de carte rar?. ?n fiecare an, ?n ziua de 15 iunie (data dispari?iei poetului), c?nd teii sunt ?n floare, parfum?nd ?ntreg dealul Copoului, muzeul organizeaz? "S?rb?toarea Teiului", av?nd drept ax de desf??urare "Teiul lui Eminescu" din parcul Copou.
DATE CONTACT:
Gradina Copou
Iasi, jud. Iasi
tel. 0232 144759

Recomanda si prietenilor Distribuie pe facebook